Veiligheidsvoorschriften

Verknal je feest niet

Lees onderstaande voorschriften vooraleer je aan de slag gaat met vuurwerk.

Vóór het afsteken van vuurwerk:

 • Vraag na bij het betrokken gemeentebestuur of de betrokken politiezone of het afsteken van vuurwerk toegelaten is en onder welke voorwaarden.
 • Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees alle gebruiksaanwijzingen volledig voordat u om het even welk vuurwerk afsteekt.
 • Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
 • Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind.

Tijdens het afsteken

 • Leef strikt de leeftijdsgrenzen na die worden opgelegd voor de categorie van vuurwerk die u wilt gebruiken.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
 • Breng dieren naar een veilige plaats! Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk en kunnen schrikken. Hou rekening met omwonenden.
 • Zorg dat u steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
 • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 • Zorg voor een goede bescherming van uw ogen: draag een geschikte veiligheidsbril.
 • Draag geen kledij die gemakkelijk vuur kan vatten, zoals kledij op basis van synthetische vezels (nylon, fleece, microvezel, …).
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 • Stabiliseer batterijen door bijvoorbeeld zware, vuurvaste blokken errond aan te brengen. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont. U kunt eventueel ook rookwaren zoals een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik zeker geen lucifers of aansteker: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en onvoldoende tijd hebt om uzelf in veiligheid te brengen.
 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra een lont is aangestoken.
 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 • Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm.
 • Steek nooit een vuurwerkartikel geplaatst op de grond (batterij, fontein, kaars,…) aan terwijl u zich erover buigt.
 • Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel eens de lont is aangestoken. Indien het artikel niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.
 • Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt Na het afsteken

Na het afsteken van vuurwerk:

 • Doof onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.
 • Ruim de afsteekzone op.

Meer info?

Flyer vuurwerk veiligheid 2018 19 FOD